Overflate

NYHET! Antibac® Alkoholfri Overflatedesinfeksjon og Antibac® Alkoholfri Overflatedesinfeksjon Sporicide er basert på hydrogenperoksid og brukes til desinfisering av flater, inventar og utstyr for å unngå smittespredning.

Produktene leveres som spray og wipes som er klare til bruk, og egner seg godt til bruk på harde, ikke-porøse flater som f.eks. plast, gummi, vinyl, laminat, akryl, aluminium, rustfritt stål og andre flater. Hansker brukes i henhold til EN 374.

Antibac® Alkoholfri Overflatedesinfeksjon er effektiv mot bakterier, gjærsopp og alle virus, bla.a. Murine noro, Adeno, Influensa, HIV, Vaccinia og Polio. Virketid bakterier og virus: fra 30 sekunder. Virketid gjærsopp: fra 1 minutt.

Antibac® Alkoholfri Overflatedesinfeksjon Sporicide er også meget effektiv mot sporer med en virketid på kun 1 minutt. Virketid bakterier: fra 30 sekunder. Virketid virus og gjærsopp: 1 minutt. Produktet egner seg godt til bruk i helseinstitusjoner som ekstra innsats ved sykdomsutbrudd med f.eks. Clostridium difficile. Bakteriesporen gir infeksjoner med diaré, og alkohol har liten eller ingen desinfiserende effekt på denne.

 

 

Lukk
Alkoholfri overflatedesinfeksjon 100 ml Art. nr 601745

Antibac® Alkohoholfri Overflatedesinfeksjon spray har god desinfiserende effekt, og gir en jevn fordeling av væsken. Den hendige sprayflasken er praktisk å ha med seg i lommen, vesken, bilen eller lignende for hverdagslig bruk eller når man er på reise. Produktet brukes bl.a i barnehager, i fengsel, på fly og andre steder hvor man ikke kan eller ønsker å bruke alkoholbasert desinfeksjon. Antibac® Alkoholfri Overflatedesinfeksjon brukes også på overflater og utstyr som ikke tåler alkohol. Væsken er lukt- og fargefri. Testdokumentasjon: EN 1500, EN 13727, EN 14476: enveloped viruses, EN 1276 og EN 1650: yeast.

Virketider:
Bakterier – 30 sekunder
Kappekledte virus – 1 minutt
Gjærsopp – 5 minutter

Produktet er ikke godkjent for bruk på nakne virus (som Norovirus og Adenovirus).

 

 Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Les mer