Absolutt etanol

Ved å ekstrahere vannet fra teknisk alkohol får vi absolutt etanol og alkoholprosenter øker til 99,9.