Datablad fra EcoOnline

Sikkerhetsdatablader (tidligere HMS-datablader) ligger søkbare her.

Søk på for eksempel Antibac, så får du frem en oversikt over hele Antibac-serien. Du kan også velge språk og få sikkerhetsdatabladet opp på f.eks. dansk, svensk eller engelsk. Vær oppmerksom på at ikke alle datablader finnes på alle språk.

Det er mulig å abonnere på endringer / nye datablader ved å registrere seg på www.ecoonline.no. Da vil det bli sendt ut en mail hver gang det skjer en endring i databladene. Det gjelder kunder som har sitt stoffkartotek hos EcoOnline.