Last ned materiell

Antibac Miniveileder

Kort oppsummering av Folkehelseinstituttets oppdaterte veileder for håndhygiene.

Det er en klar sammenheng mellom manglende håndhygiene og økt smitterisiko i helseinstitusjoner. Kunnskap, forståelse og innarbeiding av gode hygienerutiner er et kostnadsbesparende og effektivt tiltak for å redusere smitteoverføring og forebygge infeksjoner og antibiotikaresistens. Folkehelseinstituttet har i 2016 utarbeidet en oppdatert nasjonal veileder for håndhygiene i helsetjenesten.  Anbefalingene gjelder for alt klinisk helsepersonell.