Aktuelt

        
06.04.2020

Vi søker Markedssjef

Vi søker etter en dedikert og operativ markedssjef som får det overordnede ansvaret for å gjennomføre og lede selskapets markedsaktiviteter, og styrke og utvikle merkevarene Antibac® og Kiilto Pro i Norge. Antibac® er markedsleder på hygiene og desinfeksjon, og i tillegg har vi nylig lansert Kiilto Pro produkter i Norge for kjøkkenhygiene og renhold.
Du er proaktiv og skaper engasjement og aktiviteter rundt selskapet og våre merkevarer innen B2C og B2B. Vi ser etter deg som er initiativrik og fremoverlent, og som trives i et fartsfylt miljø. Du må klare å løfte blikket og se fremover, samtidig som du deltar i det daglige operative arbeidet. Du er opptatt av å begeistre og levere bedre enn forventet, og du er ikke redd for å ta i et tak.

 

Hele stillingsannonsen finner du HER

        

Stor pågang etter Antibac

På grunn av Corona-spredningen opplever vi nå stor etterspørsel etter våre produkter.
Det er satt inn ekstra produksjonskapasitet på fabrikk og lager, og vi har økt bemanningen for å besvare alle henvendelser.

Vi prioriterer nå sykehusene, helsetjenesten, apotekene og de største forhandlerne våre, og fordeler våre produkter til disse fortløpende.
Nye kunder oppfordres til å kontakte våre forhandlere.

Det vil være forsinkelser i vår respons- og leveringstid, og vi ber om forståelse for dette. Dessverre kan også oppgitt leveringstid avvike i forhold til ordrebekreftelse på grunn av prioritering av helsevesenet og prioriteringer i produksjonen.

Vi beklager de ulemper dette medfører, og har stor forståelse for at dette er frustrerende.

 

 

        
20.03.2020

Hjemmelaget håndsprit

For tiden sirkulerer det mange “oppskrifter” i mediene på hvordan du lager din egen hånddesinfeksjon. Som en profesjonell produsent av hånddesinfeksjon ønsker vi å advare mot dette, ettersom det kan få uønskede konsekvenser i denne Corona-pandemien.

Å utvikle effektive hånddesinfeksjonsmidler er presisjonsarbeid som krever omfattende laboratorietesting for å finne den rette sammensetningen og konsentrasjonen av ulike ingredienser og virkestoffer. Avvik på mindre enn 1% av hver ingrediens og virkestoff kan være avgjørende for desinfeksjonens effekt på ulike mikroorganismer, samt ha betydning for hvordan huden påvirkes. Alle våre desinfeksjonsmidler er testet av eksterne, akkrediterte laboratorier for å sikre at de er i samsvar med de gjeldende europeiske teststandardene for mikroorganismer som bakterier og virus.

Hvis du lager din egen hånddesinfeksjon hjemme, vet du ikke hvilken effekt den har på ulike mikroorganismer. Bruk av potensielt uvirksomme, hjemmelagde løsninger gir en falsk følelse av trygghet, og dermed risikerer du å spre viruset, fordi du tror dine hender er desinfisert, når det motsatte kan være tilfellet.

Det er nå ekstremt stor etterspørsel etter hånddesinfeksjon. Vi i Kiilto gjør vi alt vi kan for å levere det som trengs til sykehus, helsetjenesten, apotek og andre aktører som leverer til befolkningen. Vi ber alle om å unngå hamstring av hånddesinfeksjon, og i stedet sørge for at de som virkelig trenger det, som for eksempel helsepersonell, eldre og syke, har tilgang til det.

Ikke glem at grundig håndvask med såpe og lunkent vann i minst 30 sekunder bidrar til å hindre virusspredning. Å vaske hendene er langt tryggere enn å prøve å blande din egen hånddesinfeksjon. Husk også at rengjøring og desinfisering av kontaktpunkter også bidrar til å redusere smittespredning.

Ta vare på hverandre, og følg med på Folkehelseinstituttets råd om smitteforebygging.

 

 

 

 

        

Antibacs effekt på Corona

Vi får mange henvendelser i forbindelse med utbruddet av Coronaviruset (Covid-19).

Coronaviruset er et kappekledt virus, og for å drepe dette kreves desinfeksjonsmiddel med dokumentert effekt på nettopp kappekledte virus.

Antibac Hånddesinfeksjon 85 % og Antibac Overflatedesinfeksjon 75 %  er testet og har dokumentert effekt mot kappekledte virus jfr. teststandard for virus: EN 14476. Basert på disse testene har de også effekt på Coronavirus.

Det viktigste smitteverntiltaket er å sørge for gode rutiner for hånd- og overflatehygiene.

        
03.02.2020

Vi lanserer Kiilto Pro

Kiilto lanserer nye løsninger innen Profesjonell Hygiene i Skandinavia

Kiilto, som er et familieeid selskap etablert i Finland i 1919, ble i 2019 ledende aktør innen profesjonelle hygieneløsninger i den nordiske regionen etter oppkjøpet av CCS Healthcare med blant annet merkevarene Antibac og Plum. Antibac AS, som tidligere var en del av CCS Healthcare, endret selskapsnavn til KiiltoClean AS etter oppkjøpet i 2019.

I februar 2020 lanserer vi Kiilto Pro-produkter i alle Skandinaviske land, og i første fase lanserer vi løsninger for profesjonelt renhold og hygiene med et nøye utvalgt produktsortiment av høy kvalitet.

Vi sikter mot å bli ledende på miljø

Med en 100 år lang historie og en visjon frem mot 2080, sikter vi i Kiilto mot en verden som er bærekraftig, trygg og ren. Vi drives av vårt mål om å være miljøleder innen vårt forretningsområde, og driver innovativ utvikling av våre løsninger og virksomheter med et langsiktig perspektiv. Målet er at hele vår virksomhet er karbonnøytral innen 2028, og vi ble nylig tildelt European Responsible Care Award for vårt hybridsystem for resirkulering av restvarme.

Med sikte på å være et ledende selskap innen sirkulær økonomi i vår bransje, har vi som mål å doble bruken av fornybare og sirkulære materialer innen 2022. Kiilto Natura-produkter, som nå også lanseres i det skandinaviske markedet, er et godt eksempel på de konkrete grepene vi tar på veien mot våre mål.

Kiilto Natura-produktene er laget av plantebaserte råvarer, dvs. de er fornybare og biologisk nedbrytbare. Plastemballasjen blir også resirkulert og gjenbrukt som ny emballasje. Vi oppmuntrer også våre kunder til å bygge en bærekraftig fremtid sammen med oss, og ønsker å være nær kundene våre slik at vi kan utvikle bærekraftige løsninger sammen, tilpasset de lokale forholdene.

Les mer om de konkrete handlingene vi har gjort i «Vårt løfte til miljøet»

Vi er en nyskapende aktør

Kontinuerlig fornyelse og utvikling har gjort Kiilto til en anerkjent merkevare blant fagfolk i Norden. Vi satser sterkt på innovasjon, og er fast bestemt på å fornye og utfordre oss selv til fordel for våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi er stolte av våre ressurser innen forskning, utvikling og innovasjon som gjør oss i stand til å reagere raskt ut ifra markedets behov. Våre systemer og løsninger er grundig utviklet og testet, og vi er i stand til å tilby våre kunder skreddersydde tjenester og løsninger.

Henrik Skibrek, Administrerende direktør:

– Fra å tidligere være en hovedsakelig norsk aktør med Antibac®-produktene, har vi nå blitt en del av et større, internasjonalt konsern. Gjennom de siste 15 årene har vi bygget opp Antibac® til å bli Norges ledende varemerke innen desinfeksjon. Nå skal vi gjøre det igjen – men med Kiilto Pro profesjonelle hygieneløsninger. Vi står ovenfor en svært spennende tid hvor vi skal etablere Kiilto-løsningene i det norske markedet sammen med våre samarbeidspartnere. Kiilto har blitt markedsleder i Finland gjennom å utvikle og produsere gode produktløsninger, og er fremtidsrettet ved å tørre og sette ambisiøse miljømål for selskapet. Kombinasjonen av å være en produsent som kjenner de nordiske forhold, samtidig som vi er en del av et større internasjonalt konsern som kan levere løsninger til internasjonale kunder, gjør at vi er svært optimistiske for fremtiden.

 

Kiilto 

– Tilstedeværelse i 11 land

– Ca. 1000 ansatte

– Mål om å være en karbonnøytral virksomhet innen 2028

– I 2018 investerte vi 5,5 millioner euro i egenforskning, utvikling og innovasjon

 

Kontakt oss for mer informasjon om Kiiltos renholds- og hygieneløsninger for det profesjonelle markedet:

Jan Magne Håbakk
KAM/Salgsansvarlig Kiilto
Tel: +47 48 15 22 47
jan.magne.haabakk@kiilto.com

Hans Erik Jakobsen
KAM
Tel: +47 91 90 82 33
hans.jakobsen@kiilto.com

Camilla Hamberg
KAM/Teamleder
Tel: +47 41 28 03 24
camilla.hamberg@kiilto.com

Sigurd Torgilstveit
KAM
Tel: +47 93 04 44 04
sigurd.torgilstveit@kiilto.com

 

 

 

 

        

Listeria i matproduksjon

Hvordan håndtere listeria i næringsmiddelproduksjon?
– God hygiene er avgjørende

Hvert år er det mellom 15 og 50 personer i Norge som rammes av listeriose, forårsaket av bakterien Listeria Monocytogenes1). Den kan gi en sjelden men alvorlig infeksjon hos mennesker. God mathygiene spiller en avgjørende rolle for å forhindre infeksjoner.

I matindustrien må man være ekstra påpasselig med hygiene. Selv om det ofte er nærmest umulig å eliminere Listeria, er regelmessig rengjøring og desinfisering avgjørende for å forhindre forurensning og bakterievekst.

Trives der andre bakterier ikke gjør det

Bakterien Listeria lever i miljøer der andre bakterier ikke trives – i avløp og på gulv og i utstyr, spesielt der det er kaldt.

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for Listeria fra fôr, dyr og mat.

Mattilsynet gir anbefalinger på sin hjemmeside om hvordan du kontrollerer Listeria i mathåndtering. For generell hygiene er hovedformålet med beskyttelsen å forhindre spredning av Listeria. Den mest effektive forebyggingen er å sørge for at overflatene er kalde og tørre. Fuktighetsnivået på overflatene bør minimeres under produksjonen, spesielt der produktene blir bearbeidet. Rikelige mengder vann skal bare brukes i vaske- og desinfeksjonsfaser. Etter rengjøring/desinfeksjon skal overflatene tørke før de brukes igjen. Riktig metode ved rengjøring kan forhindre overføring av smuss fra skitne til rene overflater.

I matproduksjon bør det benyttes hygienisk design, det vil si blant annet utforming av overflater slik at de er enkle å rengjøre og vedlikeholde. Det er spesielt viktig å unngå steder hvor skitt kan samle seg og det er vanskelig å komme til, da bakterier som for eksempel Listeria er beskyttet mot mekanisk rengjøring på slike steder.

Det er essensielt med korrekt opplæring av personell og gode rutiner for hygiene og renhold for å oppfylle nødvendige hygienekrav.

Foto: Susanne A. Finnes


Biofilmdannelse må forhindres

Listeria er en gram-positiv bakterie. Den kan formere seg ved lave temperaturer og innenfor pH-området 4,6–9,5.

Basert på EN 13697-standarden for test av overflatehygiene, kan nydannede Listeria-celler lett ødelegges med standard desinfeksjonsmidler og desinfeksjonsmetoder. Konsentrasjonene av desinfeksjonsmidler som brukes må være innenfor anbefalingene, og desinfisering må utføres regelmessig og i henhold til rutiner og krav.

Spesielt utfordrende hygieneproblemer i næringsmiddelindustrien kan ofte knyttes til dannelse av biofilmstrukturer på overflater. Listeria Monocytogenes er en biofilmdannende art.

Mikroorganismer har en naturlig tendens til å feste seg til overflater og forplante seg, for å danne en veldig tett slimlignende overflatestruktur. Biofilmer består av polymere strukturer som kalles ekstracellulære polymere stoffer, samt produktrester og mineralavsetninger av mikroorganismer. Typiske steder for dannelse av biofilm er for eksempel gulv, avløp, fyllemaskiner og tetningshylser. Danning av biofilm bør forhindres, ettersom  de ikke nødvendigvis fjernes med vanlige rengjøringsrutiner. Å fjerne biofilm krever spesielt sterk rengjøring, tilpasset bruksområdet og alvorlighetsgraden av biofilmformasjonen.

Vi i Kiilto er glade for å kunne hjelpe til med å velge rengjørings- og desinfeksjonsmidler, samt bistå med identifisering av problemområder ved forskjellige anlegg. Ved å samarbeide kan vi bidra til næringsmiddelproduksjon av høy kvalitet og et korrekt og høyt hygienenivå for alle fasiliteter og utstyr.

Kimmo Nurmi
Produktutviklingssjef Kiilto Finland

 

Referanse:
1) https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/listeria/

 

For informasjon om våre rengjørings- og desinfeksjonsløsninger, se www.antibac.no/proff

        
26.02.2020

Møt oss på SMAK

Som en del av Kiilto-konsernet lanserer vi nå et omfattende kvalitetssortiment med renholdsprodukter til kjøkkenhygiene, profesjonell rengjøring, personlig hygiene og sykehushygiene.

Vi gir produktopplæring ute hos kunden og har landsdekkende, teknisk service for å sikre funksjonaliteten til våre løsninger. Med kvalitet i alle ledd, lang erfaring og bred faglig ekspertise, er vi en trygg, pålitelig og lønnsom partner for våre kunder. Kiilto har blitt markedsleder i Finland gjennom å utvikle og produsere gode produktløsninger, og er fremtidsrettet ved å tørre og sette ambisiøse miljømål for selskapet.

Vi er også stolte av å kunne presentere vårt nye, fleksible Antibac dispensersystem Model X på messen.

Velkommen til en hyggelig prat på stand D05-34!

Book et møte med våre salgsrepresentanter og produktspesialister

Her kan du bestille gratis inngangsbillett innen 1. mars.

 

 

 

 

        
02.12.2019

MatBørsen sparte tid

Forenklet hygienerutinene

MatBørsen har et høyt fokus på kvalitet og har mye håndverksproduksjon, og hos dem har hygienerutinene blitt enklere med det nye spannet med desinfiserende kluter. Hvert minutt spart på rengjøring, betyr mer mat produsert.

– Før var det mer plundrete å få gjort rent arbeidsstasjonene i pakkeavdelingen. Ofte ble det liggende igjen fiber fra papiret vi brukte til å fordele den flytende desinfeksjonen. Med de nye klutene går hygienerutinene enklere og raskere, og det blir renere, forteller innkjøpsansvarlig Rolf Brandser hos MatBørsen i Stokke i Vestfold.

Hver dag lager de 200 ansatte hos MatBørsen måltider til mellom 60 og 70 tusen mennesker. Ferdigrettene, og all spiseklar mat, selges hovedsakelig i Norgesgruppens butikker rundt omkring i Norge. God hygiene er alfa omega. De må sikre seg mot både eventuelle matbårne sykdommer, men også mot at ulike allergener blir overført mellom de ulike rettene.

– Hver gang pakkerne er ferdig med å pakke en type matrett, må hele arbeidsstasjonen rengjøres. Etter at vi gikk over til å bruke de desinfiserende ferdigklutene, går rengjøringsprosessen raskere, forteller Brandser. Det er mye tid å spare. Hver stasjon blir rengjort 10-30 ganger i løpet av en dag.

I næringsmiddelindustrien er hygiene svært viktig. Hos MatBørsen må alle ansatte ha både HMS kurs og hygienekurs når de blir ansatt, og hygienekursene repeteres hvert eneste år. I tillegg tar de stikkprøver jevnlig. De sjekker både at rutiner overholdes, at maten de lager er fri for allergener som ikke skal være i retten, og at den ikke inneholder bakterier og virus som kan føre til redusert holdbarhet eller matbårne sykdommer.

Spannet, eller bøtta som mange kaller den, er et nytt produkt fra Antibac, og inneholder 300 tykke og gode kluter som er klare til bruk. Klutene er laget for overflatedesinfeksjon i helseinstitusjoner og innen næringsmiddelindustri og storhusholdning. Hver klut er 22×22 cm stor, dekker inntil 5 m2 og brukes på rene og tørre overflater med bare 1 minutts virketid. Produktet inneholder en sammensetning av flere ulike alkoholer, noe som gjør at bakterier, ulike virus og sopp drepes raskt og effektiv, det gir dermed ingen fare for resistens hos bakterier.

Etter at man har tørket over et område, fordamper alkoholen og etterlater en desinfisert overflate, uten andre stoffer. Det er altså ikke nødvendig å etterbehandle eller skylle området etterpå. De godt fuktede klutene egner seg svært godt til desinfisering av blant annet arbeidsbenker, produksjonsutstyr og redskaper. Klutene dras gjennom lokket og rives av én og én. Så lenge lokket er lukket, tetter det godt og sørger for å bevare fuktigheten i spannet.

Effektive hygieneløsninger og gode rutiner gir en enklere, mer effektiv og tryggere arbeidshverdag både for mattryggheten og for de ansatte, og kan spare bedriften for mange penger i form av mindre sykefravær og matsvinn.

 

        

Nytt dispensersystem

Foto: Susanne A.Finnes


Ny dispenserserie øker etterlevelsen av håndhygiene

Ny teknologi og nye funksjoner gjør de nyutviklede Antibac-dispenserne Modell X SMART og EASY meget brukervennlige og driftssikre.
Den berøringsfrie SMART-dispenseren har sensor og indikator som viser gjenværende væskenivå og batterikapasitet. Symbolene lyser opp når man beveger seg i nærheten og gir en påminnelse om å sprite hendene. På den måten bidrar den til et bedre smittevernarbeid.

De nye dispenserne er med sin fleksibilitet, kvalitet og brukervennlighet meget godt egnet til bruk i helseinstitusjoner, bedrifter, skoler, barnehager, restauranter, offentlige toaletter. Ved å gjøre håndhygiene enkelt og lett tilgjengelig for alle overalt, reduserer vi risikoen for infeksjoner og holder oss friske.

-Vi jobber hele tiden med å forbedre produktene for at bruken skal bli enklere. Målet er at desinfisering av hender skal gjøres ofte nok til å hindre smittespredning, forteller Monica B Gaden, som er produktsjef for Antibac-produktene.

Hun forklarer at dispenserne nå er større og har plass til en hel liter væske med Antibac hånddesinfeksjon – eller håndsåpe. Målet har vært å utvikle dispensere som ikke går tomme for væske eller batterier, og dermed sikrer kontinuerlig bruk.

-Utfordringene med de gamle dispenserne var at det ikke var så lett å se hvor mye det var igjen i refillflasken, eller hvor lenge batteriene virket. Det gjorde at batteriene tok slutt og dispenserne ble tomme uten at det ble oppdaget og skiftet, forteller Monica.

Begge dispenserne har fått en ny pumpe som gir driftssikker betjening og pålitelig dosering, og den berøringsfrie, batteridrevne SMART-dispenseren drives av fire alkaliske C-batterier av god kvalitet som sørger for korrekt tilpasset dosering fra pumpen.

Lyser når man går forbi

For å sikre at dispenseren brukes ofte nok, har den nye berøringsfrie SMART-dispenseren også fått en funksjon som gjør at symboler lyser når man kommer i nærheten av den. På den måten er det lettere å huske på å desinfisere hendene. De lysende symbolene på forsiden viser både hvor mye væske den inneholder og hvor mye batterikapasitet som er igjen. Begge dispenserne har i tillegg et vindu foran, slik at man kan se hvor mye væske som er igjen.

Den manuelle dispenseren egner seg på kalde steder eller der hvor den kan bli utsatt for vann. Den berøringsfrie koster litt mer, men sikrer god hygiene alltid ved at den er ikke har noen felles kontaktpunkt og sensor med indikator for gjenværende væskenivå og batterikapasitet.
Refillflaskene med 1000 ml hånddesinfeksjon og 1000 ml håndsåpe passer til begge dispensersystemene.

Tilpasser brukernes behov

Monica B Gaden forteller at de hos KiiltoClean AS alltid tar utgangspunkt i brukernes opplevelse når de utvikler nye løsninger eller produkter. Det har de også gjort når de utviklet disse nye dispenserne. Hun forteller at mange av kundene meldte tilbake om utfordringer med å huske på å bytte både batterier og å etterfylle innhold i dispenserne. Resultatet var at spritdispenserne av og til ikke ble brukt så ofte som det som er ønskelig for å klare å holde hygienestandarden oppe.

-Dispensere som ble stående tomme eller som ikke fungerte kunne redusere tilliten til bruken av dem. Det gjorde at vi utviklet to versjoner av denne nye og større dispenseren som skal gjøre det enklere å bruke Antibac regelmessig og etter hygieneforskriftene, forteller Monica.

Dispenserne har toppmontert lås, og ekstra nøkler finnes i dispenserens bakplate. Man kan også velge å la dispenseren være åpen med nøkkelfri betjening.

Dispenserne, som ble lansert i slutten av august, har fått god respons ute blant kundene.

For mer informasjon om dispensere og tilbehør, ta kontakt med oss: post.no@kiilto.com, tel. 66 77 11 70.

Se også våre produktpresentasjoner på YouTube og web:

Berøringsfri dispenser Modell X SMART

Manuell dispenser Modell X EASY

Produktpresentasjonsvideo

 

        

Antibac Pharma

Vi har fornyet oss

Antibac® har sine røtter helt tilbake til 1922 da Vinmonopolet ble etablert. Siden den gang har Antibac® blitt solgt til bedrifter og institusjoner i hele Norden, og i 2003 ble Antibac® for første gang lansert til forbrukere gjennom norske apotek.

Det ble et betydelig økt fokus på håndhygiene for folk flest både under og etter svineinfluensaen i 2009, og Antibac® ble gjort tilgjengelig i flere kanaler, blant annet i flere kiosker og bensinstasjoner.

I 2010 lanserte vi Antibac® Pharma som en serie eksklusivt for apoteket, og produktene har siden den gang blitt velkjente for folk flest.

Nå har vi fornyet hele serien med et friskt design, men kvaliteten og effekten er det samme. Hele Antibac Pharma-serien er anbefalt av Asthma and Allergy Nordic. Den er fortsatt parfymefri og tilsatt mykgjørende og fuktighetsbevarende midler, samtidig som den er tøff mot bakterier, virus og sopp.

Vi håper du liker den.