Aktuelt

                

Info om svanemerking

 

Antibac er som markedsleder innen desinfeksjon, svært opptatt av å sikre kvalitet og miljøvennlige prosesser for våre produkter. Vi jobber kontinuerlig med å oppfylle gjeldende krav som er gitt av nasjonale og internasjonale myndigheter. Per i dag oppfyller Antibac alle gjeldende krav deriblant EN-standarder, Grønt punkt Norges merkeordning og Norges Astma og allergiforbunds merkeordning, samt retningslinjer satt av Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Det kommer tidvis inn spørsmål fra våre kunder og brukere om hvorfor ikke Antibac er svanemerket og om dette er mulig å gjennomføre. Svaret på dette er at på grunn av reglene til Svanens merkeordning, kan ikke produkter som omfattes av Biociddirektivet svanemerkes.

Biociddirektivet er et EU-direktiv som omfatter alle desinfeksjonsmidler på det norske og europeiske markedet, inkludert Antibac.

Antibac er dermatologisk testet, og oppfyller retningslinjene gitt av Grønt punkt Norge. Allikevel, på grunn av Biociddirektivet, kan ikke Antibac svanemerkes på lik linje som ingen andre desinfeksjonsmidler kan svanemerkes.

Våre kunder kan allikevel føle seg helt trygge på at Antibac ikke gir noen negative effekter på helse eller miljø. Våre produksjonsrutiner etterfølges nøye og vi garanterer ypperste kvalitet gjennom hele prosessen.