Aktuelt

                

Innførte nye hygienerutiner

Skal du ikke ha vann på først?

Tara (3) pumper innbitt ut såpe når det er hennes tur i vaskekøen.

–Å ja. Se, nå gnir jeg, sier hun fornøyd.

Kjapp innsåpning er ikke nok i Maurtua barnehage. Barna gnir grundig mellom fingrene og skyller.

–Og så skal jeg vaske ansiktet. Se på meg.

Hygiene blir tema på arbeidsplasser, skoler, barnehager og i hjemmene når svineinfluensaen sprer seg i tillegg til de vanlige infeksjonene som ruller inn hver høst. Hele Norge forbereder seg på stort sykefravær.

Halvert.

Men på Nesodden har de laget en oppskrift for å unngå nettopp det.

Vinteren 2008 iverksatte Maurtua og Sunnhagen barnehager på Nesodden en rekke tiltak på initiativ fra hygienesykepleier Vera Edel Anthonsen:

* Hyppig håndvask.

* Vasking av leker.

* Beskjed til foreldre om å holde barna hjemme 48 timer etter diaré og oppkast.

* Grundig utlufting.

* Opplæring og kursing.

* Hyppig vask av toaletter.

Barnehagen sammenlignet antall infeksjoner før og etter at tiltakene ble iverksatt. Resultatene var oppsiktsvekkende.

–Antall infeksjoner hos barna gikk ned med 48 prosent, sier Anthonsen.

Hun mener det er en myte at små barn har godt av å gjennomgå infeksjoner.

–De blir ikke sterke av det, de blir svake. Derfor er det så viktig med gode rutiner, for å unngå smitte.

Anthonsens praktiske erfaringer i barnehagen er nå blitt til boken Frisk i barnehagen, som er ment som et redskap for barnehageansatte for å forebygge infeksjoner og smitte.

–Enkle og lett gjennomførbare tiltak skal til for å bryte smittekjeder, sier Anthonsen.

Innsats.

Øistein Løvoll, overlege ved Folkehelseinstituttet, tror det aller viktigste ved godt smittevern er å forhindre at smittestoffet overføres fra den syke til den friske.

–Hvis mange nok på en arbeidsplass, skole eller barnehage har en god innsats på håndhygienen, vil smitterisikoen reduseres, sier Løvoll.

Influensa smitter på to måter:

–Først og fremst ved dråpesmitte, ved at syke hoster, nyser og snakker, slik at folk som er tett innpå, får dråper med virus i seg. Slik smittespredning kan begrenses dersom den syke fanger opp hostespruten med et papirlommetørkle eller hoster inn i armkroken sin, sier Løvoll.

Men sykdommen smitter også gjennom kontakt, ved at den syke for eksempel hoster i hånden og deretter håndhilser eller berører dørhåndtak eller trappegelendre.

–Friske kan få i seg smittestoffet når de tar på samme dørhåndtak eller gelender og deretter fører hånden til munnen. God håndhygiene hos både syke og friske vil redusere faren for slik kontaktsmitte, sier Løvoll.

–Vil god håndhygiene bare utsette sykdommen eller kan denhindre at man får den?

–Det er et godt spørsmål. Selv med en god håndhygiene og hostekultur kan det være vanskelig helt å hindre smitte av influensa i befolkningen. Men dersom alle har god håndhygiene og hostekultur, reduseres smittepresset og færre vil bli syke, sier Løvoll

Med gaffel.

–Jeg vasker hendene når jeg skal spise, jeg. For da blir jeg så ren.

Alexander (4) ser på alt pålegget på bordet. Han tar ikke salami fra fatet med hendene, men bruker gaffel.

Barna unngår å ta på pålegget med hendene. Og de har sine egne personlige kopper å drikke av.

–Se, kaviar på hånden. Jeg må vaske meg, sier Tara.

–Du kan få lov til å vente til vi har spist ferdig, sier Grethe Bay.

Barna har lært seg rutinene raskt og passer på de voksne.

–Skal ikke du vaske deg, da, spør de ofte, når vi for eksempel har skiftet bleie. De er utrolig lærevillige og flinke. Vi tror dette er både riktig og viktig, sier Bay.

At god håndhygiene hjelper barn til å holde seg friske, er også bevist gjennom andre studier. En undersøkelse fra Finland gjort i 2004 viste at fraværet på grunn av infeksjoner sank med nesten 30 prosent hos barn under tre år i barnehager som hadde intensiv hygieneopplæering.

I Sverige har flere studier sammenlignet effekt av bruk av hånddesinfeksjonsmiddel kontra bare håndvask med såpe og vann. Bruk av infeksjonsmiddel ga 12 prosent reduksjon i sykefraværet i barnehagene.

Flinke.

Sanne, Tara og Alexander suser ut i sandkassen når håndvasken er unnagjort, og like fort kommer Sanne inn igjen for å gå på do.

Ingen trenger å be henne om å gå til vasken igjen.

 

Slik begrenser du smitte:
Hold engangs papirlommetørklær foran munnen for å beskytte andre når du hoster eller nyser. Kast papirlommetørkleet etter bruk. Host eller nys i albuekroken hvis du ikke har papirlommetørkle. Vask hendene grundig og ofte når du har vært ute og før du spiser. Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise. Unngå å ta deg til munnen, nesen og øynene med uvaskede hender når du er ute blant folk.

 

Bli hjemme!
Personer med influensa er smittebærende syv dager
etter første symptomer. Influensasyke skal derfor holde seg hjemme i syv dager
fra første sykdomsdag.