Aktuelt

                

Friskere barnehagehverdag?

Hvordan få en friskere barnehagehverdag?

Ettersom hendene er i kontakt med svært mye er hendene dessverre også ofte i kontakt med punkter som blir smitteoppsamlingssteder. Ved å sette fokus på håndhygiene har det vist seg at man kan redusere sykdom med opptil 70% (Nasjonalt Folkehelseinstitutt: fhi.no).

Følgende tiltak har gitt god effekt i barnehager:

–          Barn og foresatte rengjør hendene når de kommer til barnehagen. Dermed hindrer vi at bakterier og virus man har på hendene blir med inn i barnehagen.

–          Rengjør alltid hendene før matlaging og før man skal spise. På tur kan man ha med hånddesinfeksjonsservietter eller småflasker med hånddesinfeksjon. En serviett vil gi en mekanisk vask og dermed fjerne skitt og smuss i tillegg til desinfeksjon.

–          Bruk hansker ved kontakt med organisk materiale som blod, avføring, oppkast, snørr osv. Bytt hansker mellom stell av barna for å unngå å spre smitte videre til neste barn. Husk å rengjøre hendene etter hanskebruk, da hansker har mikrohull som kan slippe igjennom virus/bakterier.

–          Bruk overflatedesinfeksjon som spray, flytende eller servietter på spisebord før måltid, kjøkkenbenk, vannkraner, kjøleskaphåndtak, dørhåndtak, toaletter osv. Ved å jevnlig rengjøre vanlige smittepunkter vil det være mindre bakterier og virus i miljøet som sprer seg.

–          Host og nys i armkroken i stedenfor hånden, ved å hoste /nyse i hånden vil bakterier og virus lettere spre seg ettersom hendene er i kontakt med alt vi driver med.

–          Lær barn og voksne hvordan man får best effekt av å vaske eller desinfisere hendene.

Ved håndvask:

Påfør først vann (dette for å gjøre at såpen fordeles bedre og for at såpen skal være mindre irriterende på huden), påfør en mild såpe fra engangsbeholder (beholdere som etterfylles er ofte bakteriebomber), gni godt over hele hånden, 5 av 10 glemmer tommelen, skyll godt i lunkent vann (for varmt vann vil tørke ut hendene), tørk varsomt med engangstørkepapir av god kvalitet.

Ved bruk av hånddesinfeksjon
:
Bruk nok til at hele hånden og alle håndens furer og linjer blir våte (væsken virker kun der den blir påført)
Gni godt slik at væsken kommer til mellom fingrene, ved neglebånd osv – virketid min 20 sekunder

–          Ved tørking av snørrete neser: plasser gjerne hånddesinfeksjon sammen med tørkepapiret slik at man kan desinfisere hendene etter tørking av neser og mellom tørking av flere barn.

–          Ha god dialog med renholdspersonalet da det er viktig at renhold utføres korrekt.

–          Involver og engasjer alle ansatte, barn og foresatte til å gjøre en felles innsats.

Virus og bakterier kan hostes ut i luften og sveve i inntil flere timer før de lander og overleve i dagevis og månedsvis på for eksempel dørhåndtak, bordplate osv. Som eksempel kan vi nevne at Norovirus som er vanlig kilde til omgangssyke kan leve inntil 3 måneder på en overflate.

Med alle rutinene er det viktig å få med seg alle slik at alle gjør det samme, da vil effekten blir best, noe som igjen gir friskere hverdag for alle.