Aktuelt

                

Hva er Antibac alkoholfri?

For å få et innblikk i hvordan Antibac alkoholfri desinfeksjon desinfiserer, har vår markedssjef forsøkt å forklare prosessen.

Intervju Markedssjef Ann Mari Dybdahl:

Hvordan virker egentlig alkoholfri desinfeksjon?

Antibac Alkoholfri desinfeksjon er en vannbasert desinfeksjon og dermed helt uten alkohol. Den fungerer derfor på en annen måte en tradisjonell spritdesinfeksjon. Veldig kort og enkelt fortalt fungerer den nesten som et fluepapir.

De aktive stoffene i Antibac Alkoholfri desinfeksjon består av en patentert polymér og PHMB (polyhexamethylene biguanide). Virkningen av PHMB er å ødelegge cellemembranen slik at mikroben blir inaktivert og dermed ikke kan formere eller spre seg. Den modifiserte polyméren fester seg til overflatene og gjør dem positivt ladet. Mikroorganismer tiltrekkes av den positivt ladede overflaten fordi de selv er negativt ladet, og blir dermed fanget på overflaten. Når mikroorganismene er fanget på overflaten klarer de ikke å vokse eller spre seg.

Alkoholfri_illustrasjon

a)    En bakteries cellemembran har en blanding av fosfolipider med ulik ladning (rød og blå). Overflaten stabiliseres av kalsiumioner.

b)    PHMB er en kationisk biocid og binder seg derfor til de negativt ladede fosfolipidene (blå). De stabiliserende kalsiumionene fortrenges.

c)    PHMB binder seg til flere og flere negativa fosfolipider som påvirker cellemembranens viskositet.

d)    Når ansamlingen av negative fosfolipider på ett område blir tilstrekkelig stort, blir membranen ustabilt, som fører til at den brister. Cellen lekker og til slutt dør.

 

Hvorfor trenger man et alkoholfritt alternativ for desinfeksjon?

Et produkt uten alkohol gjør det enklere å ta i bruk en effektiv og fullgod løsning både på institusjoner som fengsler, rusomsorg og barnehager, og ellers i helsevesenet. Alkoholfri desinfeksjon hindrer dessuten faren for misbruk, og medfører heller ingen brannrisiko. Dessuten er det mye av utstyret i helsevesenet som ikke tåler sprit, noe som innebærer at det er behov for alternative renholdsrutiner enn standard alkoholbasert desinfeksjon.

Hva er de største forskjellene mellom Antibac med og uten alkohol?

Virketiden skal være 1 minutt på begge produktene, så den største forskjellen er da rundt fordampingen. Mens alkoholproduktene fordamper raskt, vil alkoholfrie produkter fordampe vesentlig saktere. I tillegg vil en blank eller gjennomsiktig overflate som f.eks vindu, metall eller speil få vannskjolder ved bruk av Antibac Alkoholfri, mens de vil se helt rene og skinnende ut med bruk av Antibac med alkohol. I tillegg lukter den alkoholfrie nesten ingenting, og den kan brukes på alle typer materialer.

 

Ann Mari Dybdahl_6.

Ann Mari Dybdahl, Markedssjef Antibac AS