Aktuelt

                

Halverte antall infeksjoner

Haukeland universitetssykehus har storaksjon mot sykehusbakterier. På Kvinneklinikken har de allerede sett resultater.

Stor gevinst

Kvinneklinikken fokuserte på håndhygiene i 2015. Resultatene kom ganske raskt. I årets første fire måneder endte nesten ni prosent av keisersnittene med alvorlig infeksjon. I andre kvartal var andelen nede i litt over to prosent.

Snittet for de to siste årene var nær seks prosent.

Nå er dette for små tall til å konkludere bastant. Klinikk­overlege Susanne Albrechtsen sier til Bergens Tidende at hun likevel tror at renere hender er en viktig forklaring.

Uansett er gevinsten stor for pasientene.

- Infeksjon etter keisersnitt er forbundet med høy feber og store smerter. Mange får problemer med ammingen, og for noen ender det med ny operasjon, påpeker Albrechtsen overfor Bergens Tidende.

For pleierne ute på postene var nedgangen også følbar, forteller klinikkoversykepleier Linda Grung Ertzeid.

-Vi har tre speialpumper som bruke i behandlingen av dype infeksjoner. Disse lå ubrukte så lenge at vi til slutt måtte tørke støv av dem, mens de tidligere var i bruk hele tiden, sier hun.

Smittefritt på hele sykehuset

Kampanjen for økt håndhygiene var første steg. Nå er Kvinneklinikken i gang med egne smittevernvisitter, der klinikkledelsen besøker post for post og sjekker status for smittevernet.

Målet er å få ned tallet på infeksjoner, redusere antibiotikabruken og hindre at nye resistente bakterier får fotfeste på sykehuset.

Smittevernvisitten inngår i Smittefritt, en handlingsplan som skal strekke seg over minst tre år og involvere samtlige avdelinger på sykehuset.

Resultatene skal måles

Avdelingene kan velge ut minst to områder, og selv måle resultatene mer systematisk. De får fem å velge mellom.

Bakgrunnen for Smittefritt er det økende problemet på verdensbasis med resistente bakterier, pluss et ønske om å redusere tallet på sykehusinfeksjoner, sier rådgiver Merete Gjerne ved Seksjon for pasientsikkerhet.

Resistente bakterier lar seg ikke knekke av antibiotika. Anslagsvis 25 000 europeere døde i 2007 av infeksjoner som skyldtes multiresistente mikrober.

Null på korridoren 

Det er seksjon for pasientsikkerhet som styrer Smittefritt. Ledelsen ved Kvinneklinikken gikk denne uken i gang med andre runde av smittevernvisitter.

-Smittevernvisitter gjør vi for å øke bevisstheten rundt temaet, sier klinikkoverlege Albrechtsen til Bergens Tidende.

Første post ut i andre runde er generell gynekologi. Assisterende avdelingssykepleier May Smebye har registrert risikofeltene og rapporterer til ledelsen.

Denne gang er det enkelt. Avdelingen har ingen pasienter med blærekateter, ingen med sentralt venekateter, ingen korridorpasienter og bare tre pasienter på antibiotika. Alle tre godt begrunnet.

- Så var det ringer og klokker? spør klinikkoversykepleier Ertzeid.

- Ingen går med smykker lenger, det er helt unødvendig å telle, sier Smedbye bestemt.
– Skulle noen ha glemt det en morgen, er det nok at en kollega vifter med hendene.

Viftende hender betyr bare én ting på kvinneklinikken: Vekk med ring og klokke.

Råd til besøkende

Også besøkende på sykehus kan bidre til å hindre smittespredning. Her er rådene fra Folkehelseinstituttet:

– Beholder med håndsprit står ved inngangen og flere steder i avdelingene. Bruk disse når du kommer og går. Bruk tilstrekkelig med sprit og gni hendene tørre.
– Sprit hendene også før du spiser eller håndterer mat.
– Hvis du hoster, pusser nesen eller nyser, sprit hendene etterpå.
– Har du berørt bandasjer, bleier eller lignende, bruk håndsprit.
– Rengjør hendene etter å ha vært på toalettet. Her er det best å bruke vann og såpe. Bruk vann og såpe også hvis hendene er synlig skitne.

 

Kilde: Bergens Tidende

Foto: Jan M. Lillebø