Aktuelt

                

Økt fokus på håndhygiene

Den dramatiske, globale økningen av antibiotikaresistente bakterier gjør kunnskap og gode rutiner for håndhygiene desto viktigere. Nå har Folkehelseinstituttet utarbeidet en oppdatert nasjonal veileder for håndhygiene i helsetjenestene.

Her er noen utdrag fra de reviderte anbefalingene i Nasjonal veileder for håndhygiene 2016.

Hånddesinfeksjon med skum

“Erfaringene viser at skum kan være vanskelig å dosere, og at det ofte krever lang tørketid dersom tilstrekkelig mengde benyttes. Bruk av hånddesinfeksjon med skum anbefales derfor per i dag ikke som metode for håndhygiene i helsetjenesten i Norge.”

Hånddesinfeksjon og nakne virus (Norovirus)

“Norovirus er vanskelig å fjerne fra hendene, både med hånddesinfeksjon og med såpe og vann. Hansker er derfor et viktig smittverntiltak, og skal alltid benyttes ved mistenkt eller påvist infeksjon.

Dersom hansker er benyttet er trolig både hånddesinfeksjon og håndvask egnet som metode for håndhygiene.”

Håndsåpe

“Det er lite forskning knyttet til bruk av skumsåpe i kliniske settinger, og det anbefales derfor heller ikke. Milde, flytende såper uten tilsatt parfyme eller konserveringsmiddel er anbefalt. Håndvask med antimikrobiell såpe utgjør en ekstra belastning for huden på hendene og er derfor ikke anbefalt til bruk ved ordinær håndhygiene.”

Håndhygienefasiliteter

Tilgjengelighet og plassering av håndhygienefasiliteter har betydning for etterlevelsen av håndhygieniske retningslinjer. Folkehelseinstituttets anbefalinger er at dispenserne er lett synlige når man går inn i rommet, er tydelig merket og enkle i bruk.

Dispensere som kan betjenes uten at hendene berører dispenseren er å foretrekke med tanke på å forhindre kontaminering av dispenseren.

Hele veilederen kan du laste ned her

Endelig versjon blir publisert på fhi.no i oktober 2016.