Aktuelt

                

Antibiotikaresistens

 

Slik kan god håndhygiene forebygge antibiotikaresistens

Den 18. november er den europeiske Antibiotikadagen, og i løpet av uken markeres dagen med ulike arrangementer som setter fokus på forebyggende tiltak.

I Norge har vi et edruelig antibiotika forbruk i global målestokk, selv om forbruket også her har gått opp de siste årene. Men med økt globalisering sprer de motstandsdyktige mikrobene seg uansett lynraskt fra land til land.

Vi mottar tannbehandling og andre helsetjenester med til dels omfattende kirurgiske inngrep i utlandet, vi importerer mat og kjæledyr som aldri før, og reiser på ferie til land langt borte, og utsetter oss dermed for betydelig smitterisiko.

For å forebygge antibiotika resistens må forbruket av antibiotika begrenses. Å fokusere på god håndhygiene er et indirekte, men viktig forebyggende tiltak som hindrer spredning av de resistente bakteriene. Bedre håndhygiene = mindre infeksjoner = mindre antibiotika = mindre resistens.

Slik kan vi unngå infeksjoner

Du og jeg: Vaske eller desinfisere hender etter toalettbesøk, før måltider og etter at vi har vært på steder hvor det er felles berøringsflater.

Reisende: Vaske eller desinfisere hender etter toalettbesøk, før måltider og etter at man har vært på steder hvor det er felles berøringsflater.

Pasienter: Vaske eller desinfisere hender etter toalettbesøk og før måltider.

Helsepersonell: Vaske eller desinfisere hender etter toalettbesøk og mellom hver pasient du behandler.

Sykehus/sykehjem: Sett opp rikelig med hånddesinfeksjonsdispensere for å gjøre hånddesinfeksjon lett tilgjengelig for helsepersonell, pasienter og pårørende.

Bedrifter: Sett opp rikelig med desinfeksjonsdispensere for å gjøre hånddesinfeksjon lett tilgjengelig for de ansatte.

En del antibakterielle midler bør ikke brukes for mye, da de er med på å bidra til resistensutvikling. Antibac er alkoholbasert og gir ikke resistens, men enkelte andre desinfeksjonmidler som f.eks er tilsatt triklosan kan gi resistens og bør ikke brukes. Alkohol fører altså ikke til resistens, og dette er godt dokumentert over mange år.

Ønsker du å vite mer om antibiotikaresistens, se Folkehelseinstituttes nettsider. https://www.fhi.no/sv/antibiotikaresistens/

 

Kilder: Aftenposten.no/ Marit Hermansen, president i Den norske legeforening, Torill Moseng, president i Den norske veterinærforening og Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening. KAS/Ingrid Smith, lege og spesialist i infeksjonssykdommer.