Aktuelt

                

Verdens håndhygienedag

Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert 5. mai som Verdens håndhygienedag. I perioden frem mot dagen setter Antibac ekstra fokus på håndhygiene med en rekke ulike aktiviteter.

For å bevisstgjøre viktigheten av god håndhygiene i befolkningen generelt har vi i samarbeid med Radio Norge en uhøytidelig konkurranse (Bakterietesten) i programmet Morgenklubben mellom kl. 06.00 og 09.00 mandag-fredag i perioden 24. april til 5. mai. Hvor bevisste er vi egentlig på hvor mye bakterier det er på ting vi tar på og er i kontakt med daglig, som for eksempel på stopp-knappen inne på bussen? Eller dosetet på jobben? Mobilen? Bilrattet? Konkurransen går ut på å gjette hvilken av to gjenstander det er flest bakterier på og deltakerne er med i trekningen av en vårrengjøring av hjemmet. Den 5. mai blir det i tillegg trekning av en reise for to personer på Radio Norges Facebook-side. Morgenklubben har 527 000 lyttere ukentlig.

Bakterietesten-Morgenklubben

I år har Antibac også gleden av å invitere helsepersonell ved sykehjem og hjemmesykepleien til en inspirerende fagdag i Oslo og Bergen, i samarbeid med Helseetaten, Sykehjemsetaten i Oslo kommune og Etat for alders- og sykehjem i Bergen kommune. Til denne fagdagen har vi invitert dyktige foredragsholdere som tar for seg høyst aktuelle temaer som belyser hvor viktig effektiv håndhygiene er som tiltak i forebygging av infeksjoner og antibiotika resistens.

«Antibac AS har lange tradisjoner som en ledende leverandør av desinfeksjon i Norge, og for oss er det viktig å sette fokus på viktigheten av god håndhygiene. Dette gjør vi blant annet ved å støtte landets sykehus med vår faglige kompetanse og tilstedeværelse under de lokale markeringene av Verdens håndhygienedag» sier Ann Mari Østtorp, markedssjef i Antibac AS.

 

Verdens helseorganisasjon retter i år fokuset mot bekjempelsen av antibiotikaresistente bakterier:
http://www.who.int/gpsc/5may/2017/en/

Folkehelseinstituttet inviterer til en nasjonal markering av dagen og tilbyr nedlastbart informasjonsmateriell om gode håndhygienerutiner:   https://www.fhi.no/nyheter/2017/handhygiene-5.-mai/