Aktuelt

                
21.09.2017

Hygiene i barnehager

Hygiene i barnehager og skoler

Smittespredning i barnehager og skoler skjer hovedsakelig gjennom direkte eller indirekte kontaktsmitte. Det er vanskelig å unngå smittespredning helt på grunn av barns lek og generelle adferd, spesielt i barnehager. Spredning av smittsomme sykdommer forebygges best ved å ha gode generelle hygienerutiner. Ved å øke fokus på håndhygiene kan smitte reduseres med opptil 70 % (ref: Nasjonal veileder for håndhygiene, utgitt av Nasjonalt Folkehelseinstitutt).

Barnehager og skoler har ifølge Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. en plikt til å verne barna mot smitte.

§17 Smittevern

Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smitt- somme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.

Renhold

Ved renhold bør man være ekstra nøye med rengjøring/desinfisering av typiske kontaktpunkter som:

– Armaturer på håndvasker og stellevasker, vaskeservant

– Toalettsete, nedspylingsknapp på toaletter

– Kontaktpunkt på dispensere for såpe/ hånddesinfeksjonsmiddel, rundt åpning på papirdispensere

– Håndtak på kjøleskap, gelendre, dørhåndtak, brytere osv.

Dette for å unngå kontaktsmitte av hender etter håndvask/desinfisering.

Ved utbrudd av smittsomme sykdommer, bør kontaktpunkter rengjøres/desinfiseres daglig.

Personaltoalett bør i likhet med kjøkken ha berøringsfritt blandebatteri på håndvasker.

Vask av leker

Leker som erfaringsmessig ofte puttes i munnen bør vaskes ukentlig og skal vaskes minst hver 14. dag. I perioder med utbrudd av smittsomme sykdommer kan det være nødvendig med daglig vask av leker.

Utfør håndhygiene:

– Etter toalettbesøk og bleieskift

– Før måltider og mattilberedning og når oppvaskmaskinen skal tømmes

– Etter nysing og pussing av neser

– Etter at barna/elevene kommer inn utenfra

– Etter bruk av engangshansker

– Etter kontakt med dyr, se Folkehelseinstituttets råd: “Barn på gårdsbesøk og smittevern”.

Håndhygiene med bruk av desinfeksjonsmidler

Er hendene synlig skitne, gjennomføres håndhygiene ved å vaske hendene med flytende såpe og rennende lunkent vann. Tørk hendene med engangs papirhåndklær eller eget håndkle som ikke deles med andre og oppbevares adskilt.

Er hendene ikke synlig skitne, kan håndhygiene gjennomføres ved å bruke et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel i stedet for håndvask.

Det er ingen risiko for at spriten absorberes gjennom hud eller inhaleres og gir rus ved bruk av hånddesinfeksjon. Alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler må oppbevares forsvarlig.

Effekten av hånddesinfeksjon og håndvask er avhengig av:

– at det brukes tilstrekkelig mengde desinfeksjonsmiddel (håndsprit) eller såpe

– at desinfeksjonsmiddelet/såpen gnis inn på alle flatene på hendene, spesielt fingrene

– at det brukes tilstrekkelig tid (innsåpning 40-60 sek, desinfisering 20-30 sek)

– at hendene ikke forurenses på ny etter vask/desinfeksjon (for eksempel ved lukking av kran. Bruk albuer/papir istedenfor hender). Bruk gjerne albu eller erme på genser ved kontakt med håndtak, brytere og lignende.

Ved norovirusutbrudd er det spesielt viktig med den mekaniske rengjøringen med såpe og vann for å fjerne virus fra hendene.

Antibac har utviklet hygienekonseptet «Frisk i barnehagen» som består av informasjons- og opplæringsmateriell tilpasset både barn og ansatte i barnehager. Materiellet kan lastes ned her.