Aktuelt

                
13.12.2017

Slik sikrer du smilefjes

Etter at Mattilsynet innførte smilefjesordningen i Norge har stadig flere serveringssteder økt sitt fokus på trygg mat, noe som gir gevinst for både virksomhetene og de besøkende. Her er noen tips til hvordan gode hygienerutiner kan bidra til å sikre smilefjes under tilsynskontroll.*

Effektiv og lett tilgjengelig håndhygiene

Sammen med råvarer og utstyr, er hender den største kilden for overføring av uønsket forurensning til de ferdige næringsmidlene. Gode rutiner for personlig hygiene må derfor være utformet slik at de hindrer at mulig smitte overføres til maten.

Hender skal alltid vaskes eller desinfiseres før man spiser eller lager mat, mellom håndtering av ulike råvarer og etter toalettbesøk, pauser og andre arbeidsoppgaver. Er hendene tilsølte og skitne skal de vaskes med såpe og vann i minst 40-60 sekunder for å bli kvitt sykdomsfremkallende bakterier og virus. Er hendene synlig rene og tørre er Antibac® Hånddesinfeksjon et godt alternativ som både er hudvennlig og effektivt.

Den alkoholbaserte væsken dreper bakterier, ulike virus og sopp på kun 30 sekunder, og er tilsatt fuktighetsbevarende midler som reduserer risikoen for hudrelaterte problemer. Tørr og sprukket hud, irritasjoner og eksem gir nemlig bakterier og virus gode vilkår, og øker risikoen for smitte til mat og næringsmidler. Veggdispensere med hånddesinfeksjon på kjøkken, i spiserom og garderober sørger for god tilgjengelighet og gjør det enkelt å etterleve gode hygienerutiner.

Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan trygt brukes av alle. Den fordamper raskt og gir ingen risiko for at alkoholen tas opp i kroppen via innånding eller hudkontakt.
Optimal hygiene med rene overflater

Flater, maskiner og utstyr som er i direkte kontakt med mat skal rengjøres og desinfiseres etter bruk, i henhold til Forskrift om næringsmiddelhygiene.

Ved å bruke Antibac® Overflatedesinfeksjon på rengjorte og tørre overflater oppnår man optimal hygiene og sikrer en tryggere produksjon på en effektiv og tidsbesparende måte. Den unike alkoholsammensetningen dreper bakterier, ulike virus og sopp (blant annet listeria, e-coli, salmonella og stafylokokker) og hindrer kryssforurensning og bakterieoppvekst på produksjonsutstyr, benker, redskaper og felles kontaktpunkter. Virketiden er kun 1 minutt.

Væsken etterlater ingen stoffer på overflaten etter fordamping, og avskylling eller annen tidkrevende etterbehandling er derfor ikke nødvendig. Alkoholbasert desinfeksjon gjør ikke bakterier resistente, så alternering av desinfeksjonsmidler er heller ikke nødvendig.

Antibac® Overflatedesinfeksjon er tilpasset et hvert behov og bruksområde, og leveres som kluter, servietter og flytende i flaske og spray.

 

En svikt i hygienerutinene kan fort få svært negative konsekvenser: 21 personer smittet på spisested i Bodø