Aktuelt

                
30.04.2018

Verdens håndhygienedag

Spriter opp markeringen

Temaet for årets viktige markering av Verdens håndhygienedag er antibiotikaresistens og hvordan denne kan reduseres gjennom økt etterlevelse av håndhygiene.

For å løfte fokus på håndhygiene, informere og motivere til bedre etterlevelse arrangerer Antibac AS ulike aktiviteter i de største byene i Norge.

Kick-off til håndhygienedagen
Torsdag 3. mai arrangerer vi kick-off i samarbeid med Oslo kommune. Det blir seminar/fagdag spekket med nyttig påfyll for helsearbeidere med hygieneansvar innen sykehjem, helsehus og hjemmesykepleie. Fokuset er hvordan vi sammen kan bidra til økt kunnskap om smittebekjempelse.

Utvikling og spredning av antibiotikaresistente bakterier er en alvorlig trussel mot innbyggernes helse. Antibiotikaresistens innebærer at bakterier ikke lar seg stoppe av de typene antibiotika som finnes i dag, og gjør at mennesker som trenger behandling, ikke får hjelp. Utvikling av nye antibiotika har nærmest stoppet opp de siste 30 årene. Derfor er det få behandlingsalternativer når kjente antibiotika ikke virker.

Årsaken til økningen i antibiotikaresistens er omfattende bruk av antibiotika. Forebyggende innsats kan bidra til at forekomsten av infeksjoner med resistente bakterier holdes lav. Det krever arbeid for å stoppe utviklingen av resistens, både gjennom å bruke mindre antibiotika, men også å jobbe for å forebygge spredning av infeksjoner.

Vi oppfordrer alle til å bli med å markere Verdens håndhygienedag, uavhengig av om du jobber i helsetjenesten eller ikke. Alle kan bidra!

Ta kontakt for å få kunnskap og inspirasjon til hvordan din bedrift kan markere håndhygienedagen 5. mai.

Ann Mari Østtorp
Marketing Manager
tel. 404 04 901