Aktuelt

                
30.04.2018

Alkoholfri desinfeksjon

Alkoholfri overflatedesinfeksjon med full effekt på virus – også norovirus

Nyheten Antibac alkoholfri overflatedesinfeksjon, som er basert på hydrogenperoksid, er nå godkjent av Statens legemiddelverk til bruk i helse- og sykepleie. De nye produktene som leveres som spray og wipes er etterspurte erstatninger til utgått sortiment med Antibac alkoholfri overflatedesinfeksjon.

De to produktvariantene er gode supplementer til alkoholbasert desinfeksjon, og har kort virketid og godt dokumentert effekt. Produktene egner seg til bruk på overflater og steder der man ikke kan eller ønsker å bruke alkoholbasert desinfeksjon.

Begge variantene er beregnet til bruk på ledninger og utstyr som er laget av plast og gummi. Antibac alkoholfri overflatedesinfeksjon er velegnet til daglig bruk (virketid bakterier: fra 30 sek, alle virus inkl. norovirus: 30 sek, gjærsopp: fra 1 min), mens Antibac alkoholfri overflatedesinfeksjon Sporicide, som også dreper sporer, er spesielt godt egnet til bruk i helseinstitusjoner som ekstra innsats ved sykdomsutbrudd med f.eks. Clostridium difficile. Virketid bakterier: fra 30 sek. Virketid alle virus (inkl. bl.a. norovirus), sporer og gjærsopp: fra 1 min.

Mer informasjon om produktene finner du her:

Antibac alkoholfri overflatedesinfeksjon

Antibac alkoholfri overflatedesinfeksjon Sporicide