Aktuelt

                
22.06.2018

Mange millioner passerer

Antibac-i-sikkerhetskontrollen-Oslo-Lufthavn-Gardermoen-

Foto: Avinor
Antibac brukes hyppig av ansatte i sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn Gardermoen for å unngå å smitte seg selv og andre.

 

Ikke bare passasjerer gjennom sikkerhetskontrollen

De ansatte i sikkerhetskontrollen på Oslo lufthavn Gardermoen bruker både hansker og Antibac® for hindre å bli smittet av passasjerene. Hver dag passerer nesten 75 000 mennesker igjennom sikkerhetskontrollen. Det gjør trolig også mange millioner ulike bakterier.

En og en må passasjerene som skal reise med fly fra Oslo lufthavn legge bagasjen på rullebåndet for gjennomlysning. Noen må ta av seg både (ta med klokke,) belte, sko og jakker, før de går under arken som sjekker passasjerene for farlige gjenstander. En og annen blir kroppsvisitert, før de kan gå videre til flyet.

-Våre ansatte i sikkerhetskontrollen må jo ta mye på mennesker, og det er ikke mulig å bruke hansker i enhver situasjon. Derfor er vi opptatt av at de skal være nøye med håndhygienen, forteller områdeleder for sikkerhetskontrollen i selskapet NOKAS Aviation Security, som har ansvar for sikkerheten på Oslo Lufthavn. I sikkerhetskontrollen har de 450 ansatte, og ofte er mellom 60 og 100 av dem på jobb samtidig. Han forteller at de er storforbrukere av Antibac® som skal holde hendene rene.

-Hygienerutiner er en del av grunnopplæringen til våre ansatte som jobber med sikkerhet hos oss. Bruk av sprit er en av disse rutinene, forteller han.

Hver dag reiser nesten 75 000 mennesker med fly, enten til eller fra Oslo lufthavn Gardermoen. De rundt 100 som er på jobb for Nokas Aviation Security, er bare en liten andel av de som til enhver tid er på jobb på flyplassen. Totalt er det over 15 000 ansatte i ulike servicefunksjoner, i bagasjehåndtering, sikkerhetskontroll, cafeer, taxfree, billettskranker, renhold eller informasjonsskranker. I tillegg er både taxi- og buss-sjåfører og togkonduktører, cabin crew, og diverse leverandører av mat og utstyr innom på flyplassen.

-Vi pleier å si at Gardermoen er som en middels stor norsk by. I snitt er det rett i underkant av 100 000 mennesker innom her i løpet av en dag, forteller kommunikasjonsrådgiver Lasse A. Vangstein hos Avinor.

Flyplassen er underlagt Luftfartstilsynets rutiner for smittevern, og følger generelle hygienerutiner når det gjelder forebygging av sykdomssmitte. De har også tett dialog med kommuneoverlegen i Jessheim, som er flyplassens hjemkommune.

-Når det er spesielle epidemisituasjoner som ved fugle- og svineinfluensaepidemier, eller ved utbrudd av munn og klovsyke, har vi helt spesielle rutiner. Vi har også egne lokaler som er avsatt til passasjerer som kommer med fly hvor vi har mistanke om spesiell smitte, forklarer Vangstein.

Det var etter svineinfluensaen at NOKAS Aviation Security begynte å bruke sprit som et ekstra tillegg til håndvask og hansker for de ansatte. De opplevde at sykefraværet gikk ned, etter at de begynte å bruke sprit. De vet ikke om det er spritbruken som er årsaken, fordi de har samtidig blitt mer bevisst på smittevern og innført hygienerutiner.