Aktuelt

                
29.10.2018

Alkoholbasert desinfeksjon

Utvikler bakterier resistens mot alkoholbasert hånddesinfeksjon?

Tidligere i høst florerte det i diverse medier, både norske og internasjonale, at bakterier utvikler resistens mot alkoholbasert hånddesinfeksjon. Utsagnet var hentet fra en studie gjennomført av et australsk forskerteam, som hadde testet uttynnede varianter av hånddesinfeksjon med lav alkoholprosent. Svarene forskerne kom frem til har skapt frykt og debatt blant helsearbeidere og i befolkningen generelt.

Studien er nå tilbakevist av professor og direktør for WHOs infeksjonskontrollprogram, Didier Pittet, en av de mest anerkjente innen hygienevitenskap i verden. Han fastslår at studiets konklusjoner er blitt feiltolket i media. I tillegg retter han kritikk til media for å bidra til misforståelser som får helsearbeidere til å redusere etterlevelsen av håndhygiene og dermed redusere pasientsikkerheten.

Studien så på en bakteries toleranse mot en 23 % alkoholløsning, og fant noen tilfeller av toleranse. Disse funnene anses ikke som klinisk relevante ettersom alkoholbasert desinfeksjon som brukes i helsevesenet (og som Antibac AS har på markedet) inneholder fra 60-90 % alkohol, og det er ikke funnet bevis for resistens i disse konsentrasjonene. Studien viser også at det ikke var noen forskjeller i toleranse ved bruk av høyere konsentrasjoner av alkohol selv om noen av variantene viste tegn til toleranse mot 23 % alkohol. Sykehus velger og skal velge alkoholbasert hånddesinfeksjon av høy kvalitet og med veldokumentert effekt, og oppfordre til god etterlevelse av håndhygiene.

Den mest effektive og tidsbesparende metoden for håndhygiene vi kjenner i dag, for synlig rene hender, er alkoholbasert hånddesinfeksjon. Bruk hånddesinfeksjon med høy alkoholprosent, for en friskere og tryggere hverdag.

 

Link til hele artikkelen til Didier Pittet i The Lancet:
https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(18)30542-5/fulltext

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Produktsjef Monica B. Gaden: mg@antibac.no/tel. 918 50 280
eller Salgs- og Markedsdirektør Henrik Skibrek: hs@antibac.no/tel. 932 49 025.