Aktuelt

                
03.04.2019

Antibac AS skifter navn

Antibac AS endrer selskapsnavn og blir en del av Kiilto

Gjennom Kiiltos oppkjøp 1. mars 2019 av CCS Healthcare Holding, som Antibac AS er en del av, skifter selskapene i Norge og Danmark navn.

Selskapene vil bli markedsført under navnet Kiilto, og endringene vil tre i kraft senest 1. juni 2019. Endringene blir synlige i all kommunikasjon, dokumenter og i alt materiell. Våre sterke varemerker, Antibac® og Plum®, opprettholdes.

LinkedIn-siden til Antibac AS vil om kort tid bli slettet, og vi oppfordrer deg derfor til å følge oss videre på Kiilto LinkedIn: www.linkedin.com/company/kiilto.

Nye selskapsnavn:

Norge
KiiltoClean AS (tidligere Antibac AS)

Danmark
KiiltoClean A/S (tidligere CCS Hygien A/S / Plum A/S)

De nye navnene innebærer ingen endring i selskapenes MVA-nummer, foretaksnummer, kontonumre eller adresser.

Kiilto – hva representerer det nye navnet?

Verdier som karakteriserer Kiilto er kundefokus, miljølederskap, langsiktighet og stor kompetanse. Selskapets 100 år lange erfaring innen kjemisk industri gir oss stabilitet i fortsettelsen med å utvikle våre produkter og virksomheter i nært samarbeid med våre kunder.

Sammen er vi nå Nordens ledende leverandør av hygieneløsninger. Vi er i stand til å tilby et mer variert utvalg av tjenester og løsninger, og dermed et mer helhetlig tilbud til våre kunder. Vi ser frem til å fortsette å yte god service, og være den mest attraktive samarbeidspartneren for det profesjonelle markedet.

Om Kiilto
Kiilto er et finsk, familieeid selskap etablert i 1919. Selskapet arbeider for en bærekraftig fremtid og trivsel basert på renhet, med tanke på mennesker og miljø. Kiilto utvikler, produserer og markedsfører kjemiske industriløsninger og opererer i fire forretningsområder: bygg, industrielt lim og hygieneløsninger, profesjonell rengjøring og hygiene, samt forbrukerprodukter.

Kiilto og datterselskapene opererer i 12 land. I 2018 utgjorde selskapets netto omsetning rundt 165 millioner euro. Kjerneprinsippene i Kiiltos virksomhet er miljøledelse, nærhet og forpliktelse for fremtiden.

Ved spørsmål, ta kontakt med Henrik Skibrek på e-post hs@antibac.no eller tel. 932 49 025.