Aktuelt

                

Nytt dispensersystem

Foto: Susanne A.Finnes


Ny dispenserserie øker etterlevelsen av håndhygiene

Ny teknologi og nye funksjoner gjør de nyutviklede Antibac-dispenserne Modell X SMART og EASY meget brukervennlige og driftssikre.
Den berøringsfrie SMART-dispenseren har sensor og indikator som viser gjenværende væskenivå og batterikapasitet. Symbolene lyser opp når man beveger seg i nærheten og gir en påminnelse om å sprite hendene. På den måten bidrar den til et bedre smittevernarbeid.

De nye dispenserne er med sin fleksibilitet, kvalitet og brukervennlighet meget godt egnet til bruk i helseinstitusjoner, bedrifter, skoler, barnehager, restauranter, offentlige toaletter. Ved å gjøre håndhygiene enkelt og lett tilgjengelig for alle overalt, reduserer vi risikoen for infeksjoner og holder oss friske.

-Vi jobber hele tiden med å forbedre produktene for at bruken skal bli enklere. Målet er at desinfisering av hender skal gjøres ofte nok til å hindre smittespredning, forteller Monica B Gaden, som er produktsjef for Antibac-produktene.

Hun forklarer at dispenserne nå er større og har plass til en hel liter væske med Antibac hånddesinfeksjon – eller håndsåpe. Målet har vært å utvikle dispensere som ikke går tomme for væske eller batterier, og dermed sikrer kontinuerlig bruk.

-Utfordringene med de gamle dispenserne var at det ikke var så lett å se hvor mye det var igjen i refillflasken, eller hvor lenge batteriene virket. Det gjorde at batteriene tok slutt og dispenserne ble tomme uten at det ble oppdaget og skiftet, forteller Monica.

Begge dispenserne har fått en ny pumpe som gir driftssikker betjening og pålitelig dosering, og den berøringsfrie, batteridrevne SMART-dispenseren drives av fire alkaliske C-batterier av god kvalitet som sørger for korrekt tilpasset dosering fra pumpen.

Lyser når man går forbi

For å sikre at dispenseren brukes ofte nok, har den nye berøringsfrie SMART-dispenseren også fått en funksjon som gjør at symboler lyser når man kommer i nærheten av den. På den måten er det lettere å huske på å desinfisere hendene. De lysende symbolene på forsiden viser både hvor mye væske den inneholder og hvor mye batterikapasitet som er igjen. Begge dispenserne har i tillegg et vindu foran, slik at man kan se hvor mye væske som er igjen.

Den manuelle dispenseren egner seg på kalde steder eller der hvor den kan bli utsatt for vann. Den berøringsfrie koster litt mer, men sikrer god hygiene alltid ved at den er ikke har noen felles kontaktpunkt og sensor med indikator for gjenværende væskenivå og batterikapasitet.
Refillflaskene med 1000 ml hånddesinfeksjon og 1000 ml håndsåpe passer til begge dispensersystemene.

Tilpasser brukernes behov

Monica B Gaden forteller at de hos KiiltoClean AS alltid tar utgangspunkt i brukernes opplevelse når de utvikler nye løsninger eller produkter. Det har de også gjort når de utviklet disse nye dispenserne. Hun forteller at mange av kundene meldte tilbake om utfordringer med å huske på å bytte både batterier og å etterfylle innhold i dispenserne. Resultatet var at spritdispenserne av og til ikke ble brukt så ofte som det som er ønskelig for å klare å holde hygienestandarden oppe.

-Dispensere som ble stående tomme eller som ikke fungerte kunne redusere tilliten til bruken av dem. Det gjorde at vi utviklet to versjoner av denne nye og større dispenseren som skal gjøre det enklere å bruke Antibac regelmessig og etter hygieneforskriftene, forteller Monica.

Dispenserne har toppmontert lås, og ekstra nøkler finnes i dispenserens bakplate. Man kan også velge å la dispenseren være åpen med nøkkelfri betjening.

Dispenserne, som ble lansert i slutten av august, har fått god respons ute blant kundene.

For mer informasjon om dispensere og tilbehør, ta kontakt med oss: post.no@kiilto.com, tel. 66 77 11 70.

Se også våre produktpresentasjoner på YouTube og web:

Berøringsfri dispenser Modell X SMART

Manuell dispenser Modell X EASY

Produktpresentasjonsvideo