Aktuelt

                

Listeria i matproduksjon

Hvordan håndtere listeria i næringsmiddelproduksjon?
– God hygiene er avgjørende

Hvert år er det mellom 15 og 50 personer i Norge som rammes av listeriose, forårsaket av bakterien Listeria Monocytogenes1). Den kan gi en sjelden men alvorlig infeksjon hos mennesker. God mathygiene spiller en avgjørende rolle for å forhindre infeksjoner.

I matindustrien må man være ekstra påpasselig med hygiene. Selv om det ofte er nærmest umulig å eliminere Listeria, er regelmessig rengjøring og desinfisering avgjørende for å forhindre forurensning og bakterievekst.

Trives der andre bakterier ikke gjør det

Bakterien Listeria lever i miljøer der andre bakterier ikke trives – i avløp og på gulv og i utstyr, spesielt der det er kaldt.

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for Listeria fra fôr, dyr og mat.

Mattilsynet gir anbefalinger på sin hjemmeside om hvordan du kontrollerer Listeria i mathåndtering. For generell hygiene er hovedformålet med beskyttelsen å forhindre spredning av Listeria. Den mest effektive forebyggingen er å sørge for at overflatene er kalde og tørre. Fuktighetsnivået på overflatene bør minimeres under produksjonen, spesielt der produktene blir bearbeidet. Rikelige mengder vann skal bare brukes i vaske- og desinfeksjonsfaser. Etter rengjøring/desinfeksjon skal overflatene tørke før de brukes igjen. Riktig metode ved rengjøring kan forhindre overføring av smuss fra skitne til rene overflater.

I matproduksjon bør det benyttes hygienisk design, det vil si blant annet utforming av overflater slik at de er enkle å rengjøre og vedlikeholde. Det er spesielt viktig å unngå steder hvor skitt kan samle seg og det er vanskelig å komme til, da bakterier som for eksempel Listeria er beskyttet mot mekanisk rengjøring på slike steder.

Det er essensielt med korrekt opplæring av personell og gode rutiner for hygiene og renhold for å oppfylle nødvendige hygienekrav.

Foto: Susanne A. Finnes


Biofilmdannelse må forhindres

Listeria er en gram-positiv bakterie. Den kan formere seg ved lave temperaturer og innenfor pH-området 4,6–9,5.

Basert på EN 13697-standarden for test av overflatehygiene, kan nydannede Listeria-celler lett ødelegges med standard desinfeksjonsmidler og desinfeksjonsmetoder. Konsentrasjonene av desinfeksjonsmidler som brukes må være innenfor anbefalingene, og desinfisering må utføres regelmessig og i henhold til rutiner og krav.

Spesielt utfordrende hygieneproblemer i næringsmiddelindustrien kan ofte knyttes til dannelse av biofilmstrukturer på overflater. Listeria Monocytogenes er en biofilmdannende art.

Mikroorganismer har en naturlig tendens til å feste seg til overflater og forplante seg, for å danne en veldig tett slimlignende overflatestruktur. Biofilmer består av polymere strukturer som kalles ekstracellulære polymere stoffer, samt produktrester og mineralavsetninger av mikroorganismer. Typiske steder for dannelse av biofilm er for eksempel gulv, avløp, fyllemaskiner og tetningshylser. Danning av biofilm bør forhindres, ettersom  de ikke nødvendigvis fjernes med vanlige rengjøringsrutiner. Å fjerne biofilm krever spesielt sterk rengjøring, tilpasset bruksområdet og alvorlighetsgraden av biofilmformasjonen.

Vi i Kiilto er glade for å kunne hjelpe til med å velge rengjørings- og desinfeksjonsmidler, samt bistå med identifisering av problemområder ved forskjellige anlegg. Ved å samarbeide kan vi bidra til næringsmiddelproduksjon av høy kvalitet og et korrekt og høyt hygienenivå for alle fasiliteter og utstyr.

Kimmo Nurmi
Produktutviklingssjef Kiilto Finland

 

Referanse:
1) https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/smitte_fra_mat_og_drikke/bakterier_i_mat_og_drikke/listeria/

 

For informasjon om våre rengjørings- og desinfeksjonsløsninger, se www.antibac.no/proff