Aktuelt

                
20.03.2020

Hjemmelaget håndsprit

For tiden sirkulerer det mange “oppskrifter” i mediene på hvordan du lager din egen hånddesinfeksjon. Som en profesjonell produsent av hånddesinfeksjon ønsker vi å advare mot dette, ettersom det kan få uønskede konsekvenser i denne Corona-pandemien.

Å utvikle effektive hånddesinfeksjonsmidler er presisjonsarbeid som krever omfattende laboratorietesting for å finne den rette sammensetningen og konsentrasjonen av ulike ingredienser og virkestoffer. Avvik på mindre enn 1% av hver ingrediens og virkestoff kan være avgjørende for desinfeksjonens effekt på ulike mikroorganismer, samt ha betydning for hvordan huden påvirkes. Alle våre desinfeksjonsmidler er testet av eksterne, akkrediterte laboratorier for å sikre at de er i samsvar med de gjeldende europeiske teststandardene for mikroorganismer som bakterier og virus.

Hvis du lager din egen hånddesinfeksjon hjemme, vet du ikke hvilken effekt den har på ulike mikroorganismer. Bruk av potensielt uvirksomme, hjemmelagde løsninger gir en falsk følelse av trygghet, og dermed risikerer du å spre viruset, fordi du tror dine hender er desinfisert, når det motsatte kan være tilfellet.

Det er nå ekstremt stor etterspørsel etter hånddesinfeksjon. Vi i Kiilto gjør vi alt vi kan for å levere det som trengs til sykehus, helsetjenesten, apotek og andre aktører som leverer til befolkningen. Vi ber alle om å unngå hamstring av hånddesinfeksjon, og i stedet sørge for at de som virkelig trenger det, som for eksempel helsepersonell, eldre og syke, har tilgang til det.

Ikke glem at grundig håndvask med såpe og lunkent vann i minst 30 sekunder bidrar til å hindre virusspredning. Å vaske hendene er langt tryggere enn å prøve å blande din egen hånddesinfeksjon. Husk også at rengjøring og desinfisering av kontaktpunkter også bidrar til å redusere smittespredning.

Ta vare på hverandre, og følg med på Folkehelseinstituttets råd om smitteforebygging.