Aktuelt

                

Kan Antibac gi resistens?

Alkohol har antimikrobiell virkning, og de kan dermed ikke utvikle resistens.

Mikrober kan utvikle resistens (motstandsdyktighet) for å beskytte seg mot blant annet antibiotika og desinfeksjonsmidler. Det er ikke tilfellet ved bruk av alkoholbaserte desinfeksjonsmidler.
Alkohol har antimikrobiell virkning ved at den ødelegger mikrobenes protein (arvestoff), og de kan dermed ikke utvikle resistens.