Aktuelt

                

Absorbering og promille

Mange lurer på om hyppig desinfeksjon med sprit kan gi promille. Svaret er nei.
Normalt skjer ingen hudabsorbasjon, fordi hånddesinfeksjonsmidlene har kort kontakttid med huden, fordamper raskt og etterlater ingen rester. Huden absorberer stoffer som smøres på huden, både alkohol, såpe og kremer, men fordi alkoholen kun ligger på huden i mellom 15 sekunder og 1 minutt rekker det ikke å trenge huden. Etanol avviker fra propanol ved at det ikke opptas via huden. Også gravide kan trygt bruke hånddesinfeksjonsmidler hyppig.

Undersøkelser har vist at det ved hyppig hånddesinfeksjon kan påvises en minimal økning av alkoholmengden i blodet. Mengden var 0,04 promille, samme mengde som om man skulle ha drukket 2–10 ml lettøl.

Det har vært gjort flere undersøkelser på området, og vi henviser til en av dem her.

CAS NYTT Nr 101, maj 2005 fra Statens serumsinstitutt i Danmark
DESINFEKTION MED SPRIT
CAS har i den senere tid modtaget flere spørgsmål om sprit som desinfektionsmiddel. Henvendelserne kommer overvejende fra primærsektoren, tandklinikker, plejehjem og hjemmeplejen.
Bekymringerne går på mistanke om hudabsorption ved hånddesinfektion, indånding af spritdampe og fosterrisiko ved hudeksponering og inhalation.
CAS har i forbindelse med besvarelsen dels undersøgt om der foreligger nye undersøgelser eller oplys-ninger siden udgivelsen af Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren, 2004. Arbejdsmedicinsk Klinik i Glostrup har februar 2005 undersøgt de arbejdsmiljømæssige problemer i forbindelse med anvendelse af sprit som desinfektionsmiddel. Der foreligger ikke oplysninger, som giver grundlag for at forvente alvorlige bivirkninger.
Ikke grundlag for mistanke om hudabsorption gennem intakt hud: Lægemiddelkataloget: ”Ethanol kan selv ved gentagen brug i relevante koncentrationer ikke påvises i blodet”.
Absorption gennem ikke-intakt hud: Ethanol kan absorberes gennem ikke-intakt hud. Den praktiske konsekvens heraf ved hånddesinfektion med sprit anses dog for at være begrænset, idet det medfører udtalt smerte at anvende spritbaserede hånddesinfektionsmidler på fx stærkt eksematiseret hud. Personer med ikke–intakt hud bør ikke være beskæftiget i job med hyppig håndvask/hånddesinfektion samt patientkontakt.
Fosterrisiko: Hverken humane epidemiologiske studier eller dyreforsøg har kunnet påvise, at inhalation af spritdampe medfører abnorm fosterudvikling. Hudeksponering: bekymrede gravide kan eventuelt anbefales håndvask med vand og sæbe.
Konklusion: Samlet konkluderer CAS, at ved normal anvendelse til hud- og overfladedesinfektion er der ikke grundlag for at mistænke sprit for at have alvorlige bivirkninger. På baggrund af dette har CAS ikke fundet grund til at ændre anbefalingerne i Råd og anvisninger om desinfektion i sundhedssektoren.