Antibac alkoholfri desinfeksjon

Antibac alkoholfri desinfeksjon er en serie med alkoholfri formulering som har desinfiserende effekt. Produktene er vannbasert med PHMB og en patentert polymer som aktive ingredienser. Produktene kan brukes på alle flater som tåler vann, og egner seg godt på steder der man ikke kan eller ønsker å benytte alkoholbasert desinfeksjon. Antibac Overflatedesinfeksjon er godkjent av Statens Legemiddelverk f.o.m 16. mai 2014 for bruk innen helse og sykepleie.

Væsken er dermatologisk testet og er skånsom mot hender og overflater. I tillegg er den fargefri og tilnærmet uten lukt.

Produktene tilfredsstiller gjeldende EN-standarder.

Bruksveiledning: Påfør godt med væske og la lufttørke. Det kan også med fordel anvendes papir/klut for å tørke over etter påføring.
Virketider:
Bakterier – 30 sek
Kappekledte virus – 1 min
Gjærsopp – 5 min
Produktet er ikke godkjent for bruk på nakne virus (som Norovirus og Adenovirus. )