Rent utstyr er en selvfølgelig del av brukeropplevelsen i helsesektoren og for pasienten. En høy standard på hygiene er viktig. Selv en liten brist i hygienestandarden kan i verste fall true helsen til både pasienten og helsepersonellet.

En viktig del av hygienepraksisen er valg av rengjøringsmiddel til de ulike hygienerutinene. I tillegg til effektivitet er produktets miljøpåvirkning også en viktig faktor. Livssyklustankegangen som er vanlig i mange bransjer, er basert på å redusere miljøavtrykket ved å utvide levetiden til produkter og verktøy.

Kiilto har mange års erfaring i å levere effektive og trygge produkter som sikrer et toppnivå på vedlikehold av utstyr i helsesektoren.