Antibac tilbyr varianter av teknisk sprit tilpasset ulike bruksområder og behov.

Etanolen vi benytter i produktene oppfyller kvalitetskrav for Europeisk Pharmacoupe, og leveres denaturert eller udenaturert. Denaturering er ulike tilsetninger i etanolen som er angitt ved lov fra mundighetene for sprit som ikke skal fortæres (ref. Denatureringsforskriften). Kjøp av udenaturert etanol krever tillatelse fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Ta kontakt med vårt kundesenter for informasjon om hvilke produkter som er best egnet til ditt behov.