Antibac tilbyr varianter av teknisk sprit tilpasset ulike bruksområder og behov.

Etanolen vi benytter i produktene oppfyller kvalitetskrav for Europeisk Pharmacoupe, og leveres denaturert eller udenaturert. Denaturering er ulike tilsetninger i etanolen som er angitt ved lov fra mundighetene for sprit som ikke skal fortæres (ref. Denatureringsforskriften). Kjøp av udenaturert etanol krever tillatelse fra Skatteetaten.

Ta kontakt med vårt kundesenter for informasjon om hvilke produkter som er best egnet til ditt behov.