Absolutt etanol

Ved å ekstrahere vannet fra teknisk alkohol får vi absolutt etanol og alkoholprosenten øker til 99,9 %.