Teknisk etanol

Teknisk etanol er råetanol, det vil si ubearbeidet etanol. Den er klar til bruk der det ikke foreligger særskilte krav til renhet på etanolen.

Lukk
Absolutt etanol teknisk 5000 ml 99,9 % Art. nr 600064

Benyttes hovedsakelig i laboratorier til analyser og forskning der krav til renhet tilsvarer behov for teknisk kvalitet.

 

 

 

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Les mer